Ana içeriğe atla

Dönem stajı için, öğrencilerin yapması gereken adımlar aşağıda belirtilmiştir.

Bu adımlar sırasıyla şu şekildedir:

 1. Staj Yeri Araştırma

Her öğrenci öğrenim gördüğü programa uygun işletmelerde staj yeri araştırmasını kendisi gerçekleştirecektir.

 1. Bölüm Başkanlığı Onayı

Staj yapılacak işyeri belirlendikten sonra işletmenin uygunluğu hakkında ilgili bölüm ve program başkanının E-mail yolu ile yazılı veya sözlü onayı alınacaktır.

 1. Staj Yapılacak işletme, Kurum veya Kuruluş Onayı

Staj kabul formunun okunabilir ve eksiksiz bir şekilde doldurulup işletmeye onaylatılacak. Her programa ait staj kabul formu duyuru ekinde mevcuttur.

 1. Derse Yazılma

(Derse yazılma akademik takvimde yer alan tarihler arasında gerçekleşecektir.  https://www.subu.edu.tr/sites/subu.edu.tr/files/2021-06/2021-2022%20y%C4%B1l%C4%B1%20Akademik%20Takvim_0.pdf

Dönem stajına çıkan öğrenciler aşağıda bulunan dersleri seçeceklerdir:

4.YARIYIL

Kodu

Adı

Z/S

T+U

Kredi

AKTS

TUR 401

TÜRK DİLİ

Z

4+0

4

4

MYO 490

İŞLETMEDE MESLEKİ EĞİTİM

Z

5+25

18

21

MYO 492

STAJ

Z

0+2

1

5

TOPLAM

 

 

 

 

30

 

 • Not: Eski adı Myo491 İşyeri uygulaması ve Myo490 işyeri eğitimi adı ile geçen dönem stajı dersleri tek bir ders olarak birleştirilmiştir. Yeni kodu ve adıyla  MYO 490 İŞLETMEDE MESLEKİ EĞİTİM olmuştur.

 

 1. DİKKAT ÖNEMLİ!!!

Staj Yapılacak işletme, Kurum veya Kuruluş’un stajyer öğrenci takip sistemine kayıt oluşturması

Staj yapılacak işletme ile anlaşma yapan öğrenci dönem stajı süresince  https://muys.sabis.subu.edu.tr/

Yukarıda linki bulunan SUBU mesleki eğitim – uygulama sistemi üzerinden takip edilmektedir. Öğrencinin hem devam takibi hem de notlandırma işlemi bu sistem üzerinden gerçekleştiği için firmaların sisteme kayıt ettirilmesi öğrenci için önem arz etmektedir. Firma kayıtlarını aşağıdaki bağlantı üzerinden yapabilir, kayıt onaylandığında ise kayıt esnasında oluşturduğu kimlik ve parola ile sisteme giriş yapabilir.

https://muys-admin.sabis.subu.edu.tr/Account/Create

 

Sisteme kayıt yapan işletme yetkilisi ‘’3+1 Öğrenci Talep işlemleri’’  menüsünden girerek istihdam etmek istediği bölümü de seçerek istediği öğrenci sayısını sisteme kontenjan olarak açması gerekmektedir. (ör. Aşçılık 5 öğrenci, Turizm Seyahat Hizm. 4 öğrenci veya Turizm otel İşletmeciliği 2 öğrenci gibi.)

Sistem Kullanım Video anlatımları https://muys.sabis.subu.edu.tr/ ana ekranda mevcuttur.

 

 1. Staj Kabul Formu Teslimi

İşletme onayından geçen staj kabul formunun aslı (esas belge) ıslak imzalı haliyle bölüm başkanlığına veya staj işleri birimine elden ya da kargo ile ulaştırılacaktır. (Kargonun teslim edilip edilmediğinin kontrolü öğrencinin sorumluluğundadır.)

Elektronik ortamda gönderilen formlar zaman kaybını önlemek için işleme alınacaktır. Ancak ıslak  imzalı formların  gönderilmesi/getirilmesi zorunludur. Staj evrakı geldikten sonra öğrencinin sigorta işlemleri yapılacağından staj evrağının ıslak imzalı aslını teslim etmeyen öğrenci staja başlayamaz.

 

 1. Öğrenci Sağlık Sigorta Girişinin Sağlanması

Öğrenci sağlık sigorta girişleri staj başlangıcı ve bitişi arasında meslek yüksekokulu tarafından gerçekleştirilir ve öğrencinin işletmede staja başladığı hafta içerisinde sigorta bildirgeleri öğrencinin staj kabul formunda belirttiği işletme e-posta adresine staj işleri birimi tarafından gönderilir.

 

 1. Denetim ve Kontrol

Staja başlayan öğrencilere staj süresinde, danışman öğretim elemanı atanır ve danışman öğretim elemanı tarafından yerinde ve uzaktan takip ve kontrol edilir. Öğrenciler de bu süre zarfında danışman hocasından bilgi edinebilir.

 

 

 1. Rapor

Staj esnasında oluşabilecek bir iş kazası, rapor vb durumlarda, ilgili raporun nüshasının staj işleri birimine aynı gün içerisinde ulaştırılması önem arz etmektedir.

 

 1. Staj Ara Rapor

Her öğrenci stajı esnasında edindiği bilgi, beceri ve kazanımlarını mesleki uygulama yönetim sisteminde yer alan mesleki uygulama staj raporu yazım kılavuzunu inceleyerek buna uygun bir şekilde hazırlar ve ara rapor olarak Vize haftasının bittiği Cuma günü iş gününe kadar danışman hocasına teslim eder.

 

 1. Staj Ana Rapor

Her öğrenci stajı esnasında edindiği bilgi, beceri ve kazanımlarını mesleki uygulama yönetim sisteminde yer alan mesleki uygulama staj raporu yazım kılavuzunu inceleyerek buna uygun bir şekilde hazırlar ve ana rapor olarak Final haftasının ilk Cuma günü iş gününe kadar danışman hocasına teslim eder.

 

 1. Değerlendirme (Final sınavı)

İşletmede mesleki eğitim stajında olan öğrenciler final sınavları haftasında sınav programında belirtilen takvimde yer alan sınav günü ve saatinde, bu ders ile ilgili sisteme yüklenen ders notlarından sorumlu olarak final sınavına girmekle yükümlüdürler. Bu not öğrencinin final notu olarak sisteme girilir.

 

NOT: Üniversitemizin standart rapor dosyasını Staj İşleri biriminden temin edebilirsiniz. Raporlarda standart dışı kapaklar değerlendirmeye alınmayacaktır.