Ana içeriğe atla

Sevgili Öğrenciler ve Öğrenci Adaylarımız,

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Sapanca Turizm Meslek Yüksekokulu olarak amacımız; turizm endüstrisinin önemli istihdam alanlarına otel işletmeciliği, seyahat işletmeciliği, aşçılık ve animasyon programlarında verilen teorik ve uygulamalı eğitimle yetkin mutfak şefleri, otel, seyahat acentası, yiyecek-içecek işletmesi ve animasyon yöneticileri yetiştirmektir. Bu amaç doğrultusunda; sizlere teorik olarak verilen bilgilerin yanı sıra uygulama laboratuvarlarında yapacağınız çalışmalarla beceri ve yeteneklerinizin geliştirilmesi sağlanacaktır.

Meslek Yüksekokulumuzdaki dersler, geleceğin turizm ve yiyecek-içecek işletmesi yöneticisi adayı olan sizlere yararlı olacak bir akademik program çerçevesinde, konusunda uzman akademisyenlerimiz tarafından yürütülmektedir.

Hedefimiz, yalnızca bilim üretmek değil, bulunduğu çevre ile bağlarını kuvvetlendirmeye çalışan, sivil toplum kuruluşları ile birlikte ortak projeler üreterek, bölgesel ve ulusal kalkınmaya katkıda bulunan bir eğitim kurumu haline gelmektir. Bölümlerimizin kurulmasından bugüne kadar geçen sürede kontenjanlarımızın doluluk düzeyinin sürekli yüksek olması, talep edilen bir eğitim kurumu olduğumuzu göstermekte ve nitelikli bir öğrenci profiline sahip olmamızı sağlamaktadır.

Eğitim politikamız, turizm eğitimini kapalı sınıf ortamından çıkartarak, sahada uygulamak ve mesleki bilgileri yerinde öğretmek üzerine planlanmıştır. Bu kapsamda yaz dönemi stajlarına ilave olarak tüm SUBÜ Meslek yüksekokullarında uygulanan 3+1 eğitim modeli çerçevesinde öğrencilerimiz bir yarıyıllarını “İşletmede Mesleki Eğitim” alarak geçirmektedir. Üniversitemiz genelinde uygulanan bu işletmelerde iş başı eğitimi öğrencilerimizin deneyim kazanabilmeleri için eşsiz bir fırsattır ve Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesini diğer üniversitelerden ayıran önemli bir güçlü yönüdür.

Turizm sektörü ve gastronomiyle ilgili üretim, yönetim, pazarlama vb. disiplinlerin tümünde mesleki gelişiminizi sağlayacak biçimde, detaylı olarak alacağınız eğitim sayesinde önlisans eğitiminizi tamamladıktan sonra çeşitli konaklama tesisleri, seyahat acentası, rekreasyon alanları, restoran ve mutfaklar ve benzeri birçok hizmet işletmesinde çalışabileceksiniz. Ayrıca ilgi duymanız halinde ve gerekli koşulları sağlamak kaydıyla lisans eğitimine de devam edebileceksiniz.

Turizm iş kolunu meslek olarak seçecek öğrencilere öncelikle bu işin hizmetler sektörünün bir parçası olduğunu unutmamalarını, mesleği iyi yapabilmenin ön koşulunun öncelikle o işte deneyim kanamaktan geçtiğini hatırlatmak isterim. Diğer bir deyişle, iş kolundaki son nokta olan tesis yöneticiliğinin okul mezuniyeti ile başlamadığını; okulda alınan eğitimle birlikte turistik işletmelerde en alt kademeden başlayarak yılmadan çalışmanın sonucu olduğunu kabul ederek, alacakları dersler ve eğitim kadar, kendilerini geliştirmeleri ve iş kolunda “yoğrulmalarını” tavsiye ediyorum.

Sevgili öğrenciler; ‘’Bilgiyi Beceriyle Bütünleştiriyoruz’’ özlü sözünü içselleştiren üniversitemizde alacağınız teorik ve uygulamalı eğitimin yanı sıra sektörün önde gelen işletmeleriyle kurduğumuz işbirliklerinin desteğiyle bilgi ve beceriyle donatılmış bireyler olarak ailenize, ülkemize ve insanlara yararlı olacağınızı umuyor, başarılı bir akademik süreç geçirmenizi diliyorum.

İçinde bulunduğumuz pandemi dönemine özgü olarak sizlere bazı bilgiler sunmak isterim.

Tüm dünyada etkisini gösteren pandemi süreci nedeniyle zor günler geçirmekteyiz. Özellikle bu dönemde mesleğiniz ile ilgili belirsizlikler sizleri endişeye sevk edebilir. Ancak bu günlerin hatıralarda kaldığı, turizm sektörünün eski canlılığına kavuştuğu günler pek yakındır. Yüksekokul olarak o gün gelene kadar sizden sabırlı, anlayışlı, umutlu olmanızı bekliyoruz. Pandemi döneminin gerektirdiği sağlık ve hijyen kurallarına uymanızın önemli olduğunu hatırlatıyoruz. Siz öğrencilerimizin bu süreci en iyi şekilde atlatabilmesi için ortaya çıkabilecek sorunlara çözüm yolları arayacağımızı, yanınızda olarak her türlü desteği sağlayacağımızı bilmenizi isteriz.

Bizler, bu süreci atıl geçirmeyerek okula döndüğünüzde daha iyi bir eğitim alabilmeniz için değerlendirdik. Gerek fiziki alanlarımızda gerçekleştirdiğimiz iyileştirmeler, gerekse ders içeriklerinde yaptığımız zenginleştirmeler ile sizlere daha iyi bir eğitim sunmayı hedefliyoruz.

Saygı ve sevgilerimle.

 

Prof. Dr. Şevki ULEMA

Resimler