Ana içeriğe atla

AMAÇ

Turizm ve Otel İşletmeciliği Önlisans Programının amacı turizm sektöründe ihtiyaç duyulan ara insan gücü ihtiyacının karşılanması için uygulamaya konulan bu programda, öğrencilere servis, kat hizmetleri, mutfak, ön büro ve insan ilişkileri konularında gerekli bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanır.

HEDEF

Turizm ve konaklama sektörünün iş gereklerine sahip, konaklama işletmeciliğinin ihtiyaç duyacağı bilgi ve beceriye sahip, turizm sektöründe çalışabilecek kaliteli turizm ara elemanlarının yetiştirilmesi hedeflenmiştir.