Ana içeriğe atla

Sevgili Öğrencilerimiz ve Öğrenci Adaylarımız

Sapanca Turizm MYO, turizm sektörüne nitelikli insan gücü yetiştirmek üzere Sakarya Üniversitesine bağlı Kırkpınar Turizm MYO olarak 2011 Tarihinde kurulmuştur.  1995 yılında Sapanca MYO bünyesinde açılan Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı ile başlayan eğitim yolculuğumuz daha sonraki yıllarda açılan Turizm ve Seyahat Hizmetleri Programı , Aşçılık Programı ve Turizm Animasyonu Programı ile bölgenin en nitelikli turizm okulu olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir. Okulumuz 18 Mayıs 2018 tarihinde Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi bünyesine girmiş ve adı Sapanca Turizm Meslek Yüksekokulu olarak değiştirilmiştir.

Hedefimiz,  yalnızca bilim üretmek değil, bulunduğu çevre ile bağlarını kuvvetlendirmeye çalışan, sivil toplum kuruluşları ile birlikte ortak projeler üreterek, bölgesel ve ulusal kalkınmaya katkıda bulunan bir eğitim kurumu haline gelmektir. Bölümlerimizin kurulduğundan bu yana kontenjanlarımızın doluluk düzeyinin sürekli yüksek olması, nitelikli bir öğrenci profiline sahip olmamızı sağlamaktadır.

Eğitim politikamız, turizm eğitimini kapalı sınıf ortamından çıkartarak, sahada uygulamak ve yerinde öğretmek üzerine planlanmıştır. Bu kapsamda yaz dönemi stajlarına ilave olarak tüm SUBÜ Meslek yüksekokullarında uygulanan 3+1 eğitim modeli ile de öğrencilerimiz bir dönemlerini işletmelerde iş başı eğitimi ile geçirmektedir.

Turizm iş kolunu meslek olarak seçecek öğrencilere öncelikle bu işin hizmetler sektörünün bir parçası olduğunu unutmamalarını, mesleği iyi yapabilmenin ön koşulunun öncelikle o işi bizzat iyi yapmaktan geçtiğini hatırlatmak isterim. Diğer bir deyişle, iş kolundaki son nokta olan tesis yöneticiliğinin okul mezuniyeti ile başlamadığı, okulda tamamlanan eğitim ile birlikte turistik işletmelerde en alt kademeden başlayarak yılmadan çalışmanın sonucu olduğunu kabul ederek, alacakları dersler ve eğitim kadar, kendilerini geliştirmeleri ve iş kolunda “yoğrulmalarını” tavsiye ediyorum.

Saygı ve sevgilerimle
                                                                   
                                                                                                                   Dr. Öğr. Üyesi Hümeyra Taşçıoğlu BAYSAL

Resimler